WELKOM

CENTRUM VOOR ONTWIKKELING EN GROEI

Focus is gespecialiseerd in psychosociale hulpverlening.
Hetaccent ligt op de wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving.
Focus biedt counseling en coaching, individueel en in partnerrelatie- en/of gezinsverband.


Counseling:

is relatief kortdurende resultaatgerichte (emotionele) hulpverlening.
Uw vraag én uw mogelijkheden vormen het uitgangspunt.

Coaching
Coaching is stimuleren, adviseren, sturen en begeleiden. Een coach helpt u uw doelen te bereiken en te behouden.
Coaching is (nog ) meer oplossingsgericht dan counseling en vaak wat minder diepgaand.
Daardoor duurt een coachingstrakect meestal korter.

Meestal is sprake van een combinatie van deze twee.

Focus werkt samen met diverse disciplines
waaronder een contextueel therapeut, een sportcoach, gezinsvoogd en maatschappelijk werk.